bokee.net

高校教师博客

正文 更多文章

一个工程项目是如何进行的—给工科大学生的经验之谈

 一个实际的工程项目是如何进行的(1)

                                                                                                   ——给工科大学生的经验之谈

    在我所在的学校,大学生,特别是大三大四的学生都很关注这样的事情:就是一个真正的工程项目是如何进行的?我们大学里所学到的知识到底能用到多少?还需要哪些方面的专业知识和其他知识?碰到难题如何解决?甚至,如何找来项目?如何搞出工程预算?如何谈论价格?等等。这些都涉及到一个实际的工程项目是如何开始、发展和完成的问题。

       以后的几篇文章中我就自己的经验和同学们谈谈这些问题,希望抛砖引玉,能招来他山之石最好。请大家关注!!

分享到:

上一篇:水泵微机测试教学实验台(PCAT)

下一篇:希望大家留言——不然我都不知道我是否

评论 (1条) 发表评论

发表评论
验证码