bokee.net

电子/电气工程师博客

正文 更多文章

胜美达代理

刘俊  世纪风华深圳销售部

13802579265   QQ1768141609


CDRH127NP-68OM 
   
CDRH2D14
 CDRH3D16 
CDRH4D28
 CDRH6D 
CDRH8D
 CDRH104 
CDRH6D38-100NC                       
CDRH6D38NP-100NC                       
CDRH62B-100MC 
CDRH62-100MC 
CDRH64-100MC 
CDRH62BNP-100MC 
CDRH64B-100MC 
CDRH6D38-120NC 
CDRH6D28-150MC 
CDRH6D28-150NC             
CDRH6D38-150NC 
CDRH6D38NP-150NC 
CDRH64-150MC 
CDRH6D28NP-180NC 
CDRH6D38NP-180NC 
CDRH6D28-220NC 
CDRH6D38-220NC    
CDRH6D38NP-220NC 
CDRH62B-220MC 
CDRH62BNP-220MC 
CDRH62B-270MC 
CDRH6D38NP-270NC 
CDRH6D28-330NC 
CDRH6D38-330NC 
CDRH62B-330 
CDRH6D28-390 
CDRH6D38-390 
CDRH62-470MC 
CDRH6D28-470 
CDRH6D28NP-470NC 
CDRH6D38-470NC           
CDRH64BNP-470MC 
CDRH64B-470MC 
CDRH62B-470MC            
CDRH64B-560     
CDRH62B-560MC 
CDRH62B-680MC 
CDRH6D38-680NC 
CDRH6D38-820NC 
CDRH6D38NP-101NC 
CDRH6D38-101NC 
CDRH6D28NP-101NC 
CDRH6D28-101NC         
CDRH62B-101MC                  
CDRH62BNP-101MC 
CDRH62B-181MC 
CDRH64B-221MC       
CDRH64-221MC 
CDRH62B-271MC 
CDRH62B-221MC 
CDRH64B-331MC 
CDRH64-331MC 
CDRH64-391M      
CDRH64-471M 
CDRH64B-471                 
CDRH64-102MC 
CDRH64B-102         
CDRH74B-005 
CDRH73-100MC 
CDRH74NP-100MC 
CDRH74-100MC 
CDRH73-120MC    
CDRH74-120 
CDRH74-150MC 
CDRH74-180MC 
CDRH73-220MC 
CDRH74-220MC      
CDRH73-270MC 
CDRH74-330MC 
CDRH73-330MC 
CDRH74-390 
CDRH73-390 
CDRH73-470MC 
CDRH74-470MC     
CDRH74-560MC 
CDRH74-680MC            
CDRH73-680MC 
CDRH74-820MC 
CDRH74-101MC                   
CDRH74-121MC   
CDRH74-151               
CDRH73-181MC 
CDRH73-221MC   
CDRH74NP-221MC 
CDRH74-221MC 
CDRH73-271MC 
CDRH74-331MC 
CDRH74-471MC 
CDRH73-471MC                     
CDRH74-681 
CDRH73-102MC 
CDRH74-102MC 
CDRH74-222 
CDRH8D43-2R0NC 
CDRH8D28-2R5NC 
CDRH8D38NP-3R5NC 
CDRH8D28NP-4R7NC 
CDRH8D28-4R7NC


CDRH127NP-100MC 
CDRH127NP-101MC 
CDRH127NP-102MC 
CDRH127NP-120MC 
CDRH127NP-121MC 
CDRH127NP-150MC 
CDRH127NP-151MC 
CDRH127NP-180MC 
CDRH127NP-181MC 
CDRH127NP-1R2NC 
CDRH127NP-220MC 
CDRH127NP-221MC 
CDRH127NP-270MC 
CDRH127NP-271MC 
CDRH127NP-2R4NC 
CDRH127NP-330MC 
CDRH127NP-331MC 
CDRH127NP-390MC 
CDRH127NP-391MC 
CDRH127NP-3R5NC 
CDRH127NP-470MC 
CDRH127NP-471MC 
CDRH127NP-4R7NC 
CDRH127NP-560MC 
CDRH127NP-561MC 
CDRH127NP-680MC 
CDRH127NP-681MC 
CDRH127NP-6R1NC 
CDRH127NP-7R6NC 
CDRH127NP-820MC 
CDRH127NP-821MC 

分享到:

上一篇:胜美达代理 贴片功率电感器特征

下一篇:AVX钽电容

评论 (0条) 发表评论

抢沙发,第一个发表评论
验证码