bokee.net

教师博客

正文 更多文章

水彩画

                     
                                                                             德考拉伯爵
我不知道
你是否
想把这幅画送给我
我只给它绘上了
艳丽的色彩
如我心中的花
我也不知道
你是否
是这画中的少女
我满怀期盼的目光
不希望你的回答
为了这绚丽的色彩
我等候了三百六十五个月夜
还是只能
想象你的眼神
你的心情

分享到:

上一篇:【原创】念奴娇 . 送鼠

下一篇:浪人情歌