bokee.net

首席战略官博客

正文 更多文章

南乡子 苏瓦延河即事

 南乡子 苏瓦延河即事
词/易诗源

夏雨湿流光。梨落龙门细柳长。

回首越山弘一事,松江。痴笑昙花夜里香。

荷韵正舒张。睡眼朦胧满水塘。

小扇不知哥未醒,吹凉。抱树炊烟绕易庄。

分享到:

上一篇:七律 素瓦延河遣怀

下一篇:七律 五月赏花贺两会胜利召开