bokee.net

商务/咨询师博客

正文 更多文章

2006年延安经济运行情况(十)〈 分县(区)地方财政收入 〉 单位;万元

                                                   分县(区)地方财政收入                                                                                单位;万元
  1----6月累计 上年同期累计 比上年同期增长(%)
合计 367845 262798 39.97
宝塔区 26956 23135 16.52
延长县 9478 3933 1.41倍
延川县 7689 4423 73.84
子长县 15319 10752 42.48
安塞县 34779 29278 18.79
志丹县 54040 44810 20.60
吴起县 68947 44412 55.21
甘泉县 14310 9540 50.00
富县 2283 1803 26.62
洛川县 3480 3734 —6.80
宜川县 1072 826 29.78
黄龙县 356 250 42.40
黄陵县 9016 6948 29.76
分享到:

上一篇:2006年延安经济运行情况(九)〈分

下一篇:2006年延安经济运行情况(十一)〈