bokee.net

商务/咨询师博客

正文 更多文章

让数字说话(全社会固定资产投资)(社会消费品零售总额)(延安市生产总值 GDP)( 延安市生产总值GDP 增长速度%) 单位; 亿元

                                        社会消费品零售总额                            单位;  亿元

                                      延安市生产总值(GDP)                                  单位;   亿元

                                   延安市生产总值(GDP)增长速度(比上年增长%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分享到:

上一篇:2006年延安经济运行情况(十二)〈

下一篇: